BHANGAR MAHAVIDYALAYA
PROVISIONAL-MERIT-LIST-1ST-YEAR
 B.A HONOURS EDUCATION GENERAL ALL PROVISIONAL-MERIT-LIST-1ST-YEAR
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 BM17002957 AKHILESH DAS General N 80 329 329
2 2 BM17003236 TAPAS RAUT General N 77 329 329
3 3 BM17000979 RITU DEY General N 88 327 327
4 4 BM17003229 KALPANA JANA General N 80 325 325
5 5 BM17000382 RUPA ADHIKARI General N 80 323 323
6 6 BM17001403 SONALI ADHIKARY General N 81 319 319
7 7 BM17001734 SUMAYA KHATUN General N 86 317 317
8 8 BM17002563 NASRIN KHATUN General N 90 315 315
9 9 BM17003717 PUSHPENDU PAUL General N 71 309 309
10 10 BM17000121 ABIDA SULTANA General N 63 305 305
11 11 BM17001805 masumbilla molla General Y 75 301 301
12 12 BM17002783 TABASUM KHANAM General N 78 299 299
13 13 BM17002259 ABDUL SAMAD DHALI General N 72 298 298
14 14 BM17000779 RUBINA KHATUN General N 75 295 295
15 15 BM17003222 SAHINA KHATUN General N 75 294 294
16 16 BM17002131 mohiuddin molla General N 81 293 293
17 17 BM17000217 SUMAN PAL General N 72 291 291
18 18 BM17003354 SIKHA DAS General N 85 289 289
19 19 BM17000159 SAHANUR KHATUN General N 65 289 289
20 20 BM17003364 REKHA DAS General N 85 286 286
21 21 BM17000741 KUNTAL DAS General N 68 285 285
22 22 BM17002690 SOMNATH ADHIKARY General N 68 285 285
23 23 BM17000379 MINARA KHATUN General N 76 284 284
24 24 BM17000389 ISMA KHATUN General N 70 282 282
25 25 BM17002551 RABIUL DHALI General N 74 279 279
26 26 BM17001971 MD ENAMUL ISLAM General N 74 277 277
27 27 BM17000245 SAMIM CHOWDHURY General N 71 276 276
28 28 BM17002595 RAJESH DAS General N 68 275 275
29 29 BM17001951 SANJAY CHAKRABORTY General N 72 271 271
30 30 BM17003196 DIPANKAR SARDAR General N 71 271 271
31 31 BM17003215 SUJAUDDIN DHALI General N 65 271 271
32 32 BM17001787 PURNENDU PAL General N 63 268 268
33 33 BM17000370 RUBINA KHATUN General N 62 268 268
34 34 BM17002953 ASMA KHATUN General N 61 267 267
35 35 BM17003994 JAHANGIR HOSEN SARDAR General N 78 266 266
36 36 BM17000144 NAJIBUL MOLLA General N 60 265 265
37 37 BM17000444 HAPIJA KHATUN General N 63 264 264
38 38 BM17003948 SOURAV ROUTH General N 64 260 260
39 39 BM17000643 ABHIJIT SARKAR General N 64 259 259
40 40 BM17001332 PAPAI DAS General N 70 258 258
41 41 BM17003261 ABU SIDDIK SEIKH General N 64 255 255
42 42 BM17001292 MRINAL KANTI RAY General N 63 254 254
43 43 BM17000447 Mallicka Sarkar General N 64 253 253
44 44 BM17001119 RUBINA KHATUN General N 67 251 251
45 45 BM17001891 FARHIN KABIR MOLLA General N 61 251 251
46 46 BM17001259 ROJINA KHATUN General N 67 247 247
47 47 BM17002589 SAKBAR MOLLA General N 60 247 247
48 48 BM17000472 PIYALI PAL General N 55 246 246
49 49 BM17003148 NAJIMUL ISLAM MOLLA General N 60 235 235
50 50 BM17002522 babusona ghosal General N 54 235 235
51 51 BM17000330 AMBIA KHATUN General N 72 231 231
52 52 BM17002078 RUBINA KHATUN General N 46 231 231
53 53 BM17001502 RIMPA DAS General N 63 228 228
54 54 BM17001155 MILON PATRA General N 56 227 227
55 55 BM17001330 PARTHA GHOSH General N 63 221 221
56 56 BM17000024 NURIA KHATUN General N 51 220 220
57 57 BM17003844 AMIDUL GAZI General N 60 219 219
58 58 BM17001261 SANI CHOWDHURY General N 68 217 217
59 59 BM17000458 ANOWARA KHATUN General N 60 217 217
60 60 BM17002307 TAJEMA KHATUN General N 57 217 217
61 61 BM17000645 RAKIBULLA LASKAR General N 50 214 214
62 62 BM17000542 FAZILA KHATUN General N 60 210 210
63 63 BM17002351 SABNAM KHATUN General N 50 209 209