BHANGAR MAHAVIDYALAYA
PROVISIONAL-MERIT-LIST-1ST-YEAR
 B.SC HONOURS GEOGRAPHY SC ALL PROVISIONAL-MERIT-LIST-1ST-YEAR
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 BM17001639 KANOJ BISWAS SC N 96 366 366
2 2 BM17001495 DIPANWITA ROY SC N 94 354 354
3 3 BM17000721 MONIKA BACHAR SC N 86 353 353
4 4 BM17000547 BIPLAB SARDAR SC N 95 351 351
5 5 BM17001953 SRIDAM MONDAL SC N 88 335 335
6 6 BM17000208 RIYA MONDAL SC N 84 330 330
7 7 BM17001192 KEYA MONDAL SC N 87 325 325
8 8 BM17000562 nilanjana mondal SC N 90 316 316
9 9 BM17000755 SUNANDA GAYEN SC N 82 314 314
10 10 BM17001857 KRISHNENDU DAS SC N 83 309 309
11 11 BM17000541 SRIMANTA MONDAL SC N 90 308 308
12 12 BM17001931 Ahana saradar SC N 88 304 304
13 13 BM17002621 SUSMITA ARI SC N 85 304 304
14 14 BM17003550 SHILPA DAS SC N 80 300 300
15 15 BM17003810 TRIPARNA MONDAL SC N 83 295 295
16 16 BM17002717 ARGHA DAS SC N 67 289 289
17 17 BM17004016 RUPALI SARDAR SC N 83 284 284
18 18 BM17001396 trina mandal SC N 78 279 279
19 19 BM17000439 kana saradar SC N 75 278 278
20 20 BM17002652 SUBHANKAR DAS SC N 80 277 277
21 21 BM17000290 SUSMITA SAHA SC N 70 274 274
22 22 BM17000530 MOUMITA MONDAL SC N 60 272 272
23 23 BM17004046 DEBANIK MONDAL SC N 70 271 271
24 24 BM17003488 SOURAV DAS SC N 70 269 269
25 25 BM17003244 INDRANI DAS SC N 71 268 268
26 26 BM17000698 SUDIPTA MONDAL SC N 75 266 266
27 27 BM17000146 SUMANA SAWDAGAR SC N 74 264 264
28 28 BM17002184 SUCHISUBHRA MANDAL SC N 80 263 263
29 29 BM17000352 SUMAN MONDAL SC N 90 262 262
30 30 BM17000335 DIPU ROY SC N 75 260 260
31 31 BM17001570 DEBIKA MONDAL SC N 71 257 257
32 32 BM17003750 subrata sardar SC N 63 249 249
33 33 BM17003858 SOURAV PATRA SC N 61 247 247
34 34 BM17002360 SUKANYA MONDAL SC N 67 244 244
35 35 BM17003416 PRATIK DAS SC N 76 242 242
36 36 BM17003963 SAIKAT KABI SC N 64 225 225