BHANGAR MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS POLITICAL SCIENCE ST ALL FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 BM17002627 debasish oraon ST N 64 254 254
2 2 BM17000975 SANJIB MUNDA ST N 71 242 242
3 3 BM17002463 shubhadip sardar ST N 57 232 232