BHANGAR MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS PHILOSOPHY OBC-B ALL FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 BM17002452 FAIZA KHATUN OBC-B N 96 343 343
2 2 BM17000343 RAKHI PAL OBC-B N 91 331 331
3 3 BM17000085 TIYASA BISWAS OBC-B N 75 300 300
4 4 BM17000106 rani karmakar OBC-B N 74 289 289
5 5 BM17003462 ISHITA SADHUKHAN OBC-B N 71 263 263
6 6 BM17001484 DIPALI KARMAKAR OBC-B N 60 257 257
7 7 BM17002762 SOMA KARMAKAR OBC-B N 66 252 252
8 8 BM17003556 RUPALI GHOSH OBC-B N 65 249 249
9 9 BM17003837 TAHAMINA PARVIN OBC-B N 65 231 231