BHANGAR MAHAVIDYALAYA
PROVISIONAL-MERIT-LIST-1ST-YEAR
 B.A HONOURS EDUCATION OBC-B ALL PROVISIONAL-MERIT-LIST-1ST-YEAR
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 BM17002507 RAHUL KARMAKAR OBC-B N 86 316 316
2 2 BM17001354 CHAND SULTANA OBC-B N 81 296 296
3 3 BM17000111 palas debnath OBC-B N 78 291 291
4 4 BM17000340 MODHUMITA PAL OBC-B N 68 277 277
5 5 BM17002489 SOURAV PAL OBC-B N 67 276 276
6 6 BM17003549 ASHIK IKBAL DHALI OBC-B N 61 275 275
7 7 BM17000673 KUSHAL BISWAS OBC-B N 0 275 275
8 8 BM17001290 PRITEE BISWAS OBC-B N 86 269 269
9 9 BM17001521 mangal karmakar OBC-B N 72 269 269
10 10 BM17000331 SANGITA PAL OBC-B N 64 259 259
11 11 BM17001471 DIPALI KARMAKAR OBC-B N 67 257 257
12 12 BM17001450 PUJA PAL OBC-B N 73 247 247
13 13 BM17002836 SOURAV GHOSH OBC-B N 67 244 244
14 14 BM17000571 SUPRIYA PRAMANIK OBC-B N 65 244 244
15 15 BM17000736 SUBRATA PRAMANIK OBC-B N 64 244 244
16 16 BM17000816 TAHAMINA KHATUN OBC-B N 64 240 240
17 17 BM17000591 PRASENJIT MANNA OBC-B N 56 225 225
18 18 BM17000359 RUMPA PAL OBC-B N 61 224 224
19 19 BM17002175 MST SILUKA KHATUN OBC-B N 50 212 212