BHANGAR MAHAVIDYALAYA
PROVISIONAL-MERIT-LIST-1ST-YEAR
 B.A HONOURS BENGALI ST ALL PROVISIONAL-MERIT-LIST-1ST-YEAR
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 BM17001790 JHUMA MAHALI ST N 80 315 315
2 2 BM17000822 dipika sardar ST N 71 279 279
3 3 BM17003912 sUSMITA MAHATO ST N 72 278 278
4 4 BM17002742 BAPAN SARDAR ST N 71 273 273
5 5 BM17003173 PINKI MAHATO ST N 80 256 256
6 6 BM17002570 SUMAN MAHATO ST N 75 256 256
7 7 BM17002619 SURAKASH MAHALI ST N 68 256 256
8 8 BM17002632 debasish oraon ST N 68 254 254
9 9 BM17004021 SACHIN SARDAR ST N 66 241 241
10 10 BM17003920 PURNENDU SINGH ST N 48 188 188