BHANGAR MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS HISTORY OBC-B ALL FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 BM17000373 RAKHI PAL OBC-B N 83 331 331
2 2 BM17000666 MOUSUMI PRAMANIK OBC-B N 78 321 321
3 3 BM17000701 PUSHPENDU PAUL OBC-B N 68 309 309
4 4 BM17000775 ABDUL SAMAD DHALI OBC-B N 71 298 298
5 5 BM17001082 ISMAIL KHAN OBC-B N 76 282 282
6 6 BM17001910 RABIUL DHALI OBC-B N 65 279 279
7 7 BM17000317 MODHUMITA PAL OBC-B N 67 277 277
8 8 BM17001272 PRITEE BISWAS OBC-B N 60 269 269
9 9 BM17000847 TAHAMINA KHATUN OBC-B N 60 240 240
10 10 BM17001142 NAJIMUL TARAFDAR OBC-B N 58 230 230
11 11 BM17001946 HAPIJUL BAIDYA OBC-B N 62 229 229
12 12 BM17000259 RAFIQUE GAZI OBC-B N 50 211 211