BHANGAR MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS EDUCATION SC ALL FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 BM17000716 MONIKA BACHAR SC N 90 353 353
2 2 BM17000539 BIPLAB SARDAR SC N 88 351 351
3 3 BM17002786 KALYAN PATRA SC N 93 346 346
4 4 BM17002750 SHYAMALI SARDAR SC N 86 346 346
5 5 BM17003843 MANOJ KUMAR MONDAL SC N 84 327 327
6 6 BM17003152 MRINMOY MONDAL SC N 81 325 325
7 7 BM17000748 SUNANDA GAYEN SC N 82 314 314
8 8 BM17000971 SUSMITA MONDAL SC N 80 309 309
9 9 BM17002013 SUSMITA ARI SC N 78 304 304
10 10 BM17002521 SAYANI MONDAL SC N 75 304 304
11 11 BM17000887 JAYANTA MONDAL SC N 80 300 300
12 12 BM17002000 BABY MONDAL SC N 70 290 290
13 13 BM17003916 SMRITI MONDAL SC N 62 288 288
14 14 BM17001583 SUMAN MONDAL SC N 75 281 281
15 15 BM17001213 TITHI GAIN SC N 70 277 277
16 16 BM17002326 SUBHANKAR DAS SC N 62 277 277
17 17 BM17003237 BARNALI DAS SC N 68 276 276
18 18 BM17003903 PARTHA MONDAL SC N 65 276 276
19 19 BM17002206 PAPIYA SARDAR SC N 62 275 275
20 20 BM17000215 Sandip Sardar SC N 70 272 272
21 21 BM17002887 JAYANTI MONDAL SC N 68 271 271
22 22 BM17003027 PAPIYA NASKAR SC N 64 267 267
23 23 BM17000703 SUDIPTA MONDAL SC N 57 266 266
24 24 BM17003635 SUMAN NASKAR SC N 67 264 264
25 25 BM17002841 SUPRAVA MONDAL SC N 64 264 264
26 26 BM17003030 ARPITA MONDAL SC N 61 263 263
27 27 BM17001826 RIMA MONDAL SC N 63 262 262
28 28 BM17002461 SUPRIYO MONDAL SC N 60 260 260
29 29 BM17001038 SUBHANKAR DAS SC N 67 258 258
30 30 BM17003514 MANORANJAN MONDAL SC N 56 258 258
31 31 BM17001207 RUMI GAYEN SC N 74 257 257
32 32 BM17002314 RANITA DAS SC N 67 256 256
33 33 BM17002691 PUJA MONDAL SC N 60 255 255
34 34 BM17003159 MOUSUMI MONDAL SC N 53 254 254
35 35 BM17000808 SURYA KANTA NASKAR SC N 67 252 252
36 36 BM17002914 GITA DAS SC N 61 250 250
37 37 BM17001845 moumita gain SC N 57 250 250
38 38 BM17001287 AnjAli nAskAr SC N 68 243 243
39 39 BM17002653 SUMITRA MONDAL SC N 57 243 243
40 40 BM17000156 PRASANTA RUIDAS SC N 70 242 242
41 41 BM17002484 payel das SC N 70 241 241
42 42 BM17001846 tanushree mondal SC N 57 240 240
43 43 BM17004241 KRISHNENDU MONDAL SC N 60 236 236
44 44 BM17002974 MOUMITA ROY SC N 63 232 232
45 45 BM17002278 JAYITA MONDAL SC N 50 232 232
46 46 BM17002516 SANJIU BHANDARI SC N 58 231 231
47 47 BM17001897 PROMITA MAITY SC N 67 230 230
48 48 BM17000932 AKASH GAYEN SC N 63 229 229
49 49 BM17001466 SUMAN MONDAL SC N 68 228 228
50 50 BM17001912 RIYA MONDAL SC N 52 227 227
51 51 BM17004060 PUJA MONDAL SC N 52 223 223
52 52 BM17002852 tushar sardar SC N 50 220 220
53 53 BM17000555 SUMAN DAS SC N 52 214 214
54 54 BM17000594 SANTANU ROY SC N 58 213 213
55 55 BM17001145 SUVANKAR DAS SC N 52 212 212
56 56 BM17003821 MOUMITA NASKAR SC N 58 210 210
57 57 BM17003163 ANAMIKA MONDAL SC N 57 208 208
58 58 BM17002904 APU MONDAL SC N 53 205 205