BHANGAR MAHAVIDYALAYA
PROVISIONAL-MERIT-LIST-1ST-YEAR
 B.A HONOURS ARABIC OBC-A ALL PROVISIONAL-MERIT-LIST-1ST-YEAR
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 BM17001990 MST TAHAMINA KHATUN OBC-A N 96 359 359
2 2 BM17001007 TAHAMINA KHATUN OBC-A N 84 345 345
3 3 BM17002810 TAHIR HOSSAIN MOLLA OBC-A N 80 345 345
4 4 BM17004201 MOHIDUL MOLLA OBC-A N 81 340 340
5 5 BM17001494 MD SABIR HASAN MOLLA OBC-A N 90 339 339
6 6 BM17003572 MST AMINA KHATUN OBC-A N 96 337 337
7 7 BM17000727 md raihanuddin OBC-A N 85 336 336
8 8 BM17002738 MD JAHIRUDDIN MOLLA OBC-A N 83 335 335
9 9 BM17002066 MD NASRULLAH MOLLA OBC-A N 86 326 326
10 10 BM17003676 MD ALAMIN MOLLA OBC-A N 79 325 325
11 11 BM17004008 MD MOSTAFIJUR RAHMAN OBC-A N 84 318 318
12 12 BM17001831 OMAR FARUK MOLLA OBC-A N 64 316 316
13 13 BM17004183 MD MOFASSIRUL ISLAM MOLLA OBC-A N 79 314 314
14 14 BM17003727 MST RUKSANA PARVIN OBC-A N 71 314 314
15 15 BM17003573 BAKIBILLA MIDDYA OBC-A N 77 312 312
16 16 BM17000952 SAHIDA KHATUN OBC-A N 82 311 311
17 17 BM17004048 SOHEL ANOWAR OBC-A N 83 310 310
18 18 BM17003722 MST SABANA KHATUN OBC-A N 79 308 308
19 19 BM17002631 akram molla OBC-A N 73 307 307
20 20 BM17004024 MD RUHUL AMIN OBC-A N 77 304 304
21 21 BM17003854 ESADUL MOLLA OBC-A N 67 304 304
22 22 BM17003745 MD MATIN MISTRY OBC-A N 66 304 304
23 23 BM17003930 SAMSUL HAQUE OBC-A N 76 299 299
24 24 BM17003063 MONIKA PARVIN OBC-A N 85 295 295
25 25 BM17000551 SAIFUL ALAM MOLLA OBC-A N 75 295 295
26 26 BM17003839 SARAFAT LASKAR OBC-A N 75 295 295
27 27 BM17000812 MD NAZBUL HOSSAIN MOLLA OBC-A N 90 293 293
28 28 BM17002020 MST AJMIRA KHATUN OBC-A N 69 293 293
29 29 BM17002640 SOYAIBA YEASMIN OBC-A N 74 290 290
30 30 BM17001885 MD BONY AMIN MOLLA OBC-A N 54 289 289
31 31 BM17001357 MONISHA KHATUN OBC-A N 66 287 287
32 32 BM17002859 MAHUYA KHATUN OBC-A N 67 286 286
33 33 BM17000624 REHENA KHATUN OBC-A N 0 286 286
34 34 BM17003847 MST TASLIMA PARVIN OBC-A N 71 285 285
35 35 BM17001964 MST FARIDA KHATUN OBC-A N 65 285 285
36 36 BM17000978 ACHHIA KHATUN OBC-A N 65 282 282
37 37 BM17003383 FARUQUE RAHAMAN OBC-A N 69 281 281
38 38 BM17003723 MOST MONJILA KHATUN OBC-A N 69 280 280
39 39 BM17001637 MASUDUR RAHAMAN OBC-A N 57 280 280
40 40 BM17001668 MIRAJUL MOLLA OBC-A N 57 277 277
41 41 BM17003808 MD MINHAZ UDDIN GOLDAR OBC-A N 64 276 276
42 42 BM17002519 ABDUR RAHIM KHAN OBC-A N 78 274 274
43 43 BM17001939 MD MOKHLESUDDIN HAQUE OBC-A N 46 274 274
44 44 BM17002930 MD JAHANGIR MOLLA OBC-A N 64 272 272
45 45 BM17004014 MST MAHABUBA KHATUN OBC-A N 64 270 270
46 46 BM17003784 MST TAJMIRA KHATUN OBC-A N 55 270 270
47 47 BM17004160 ABDUR RAJJAK MOLLA OBC-A N 65 269 269
48 48 BM17002960 MD ESRAR MOLLA OBC-A N 65 267 267
49 49 BM17002386 tuhina parvin OBC-A N 76 266 266
50 50 BM17001063 MD SIRAJUL MOLLA OBC-A N 56 266 266
51 51 BM17001496 FORIDUL ISLAM OBC-A N 59 265 265
52 52 BM17001778 abdur rahim laskar OBC-A N 59 262 262
53 53 BM17003193 MD ZIARUL ISLAM OBC-A N 57 260 260
54 54 BM17002882 T A M MOKHLESA KHATUN OBC-A N 55 256 256
55 55 BM17004130 MD ABDULLAH HIL MARUF OBC-A N 57 255 255
56 56 BM17001068 SULTANA PARVIN OBC-A N 46 254 254
57 57 BM17003520 MD HABIBUR RAHAMAN MOLLA OBC-A N 72 252 252
58 58 BM17002869 MD AYUIB ALI BAIDYA OBC-A N 51 251 251
59 59 BM17000878 MD MEHERABUL ISLAM LASKAR OBC-A N 60 243 243
60 60 BM17003679 MD OLIUR RAHAMAN MOLLA OBC-A N 54 242 242
61 61 BM17000276 MAHAMUDUL SHIKARI OBC-A N 72 239 239
62 62 BM17003840 MD TAJIMUL GHARAMI OBC-A N 59 231 231
63 63 BM17004133 MD RAKIBUL ISLAM OBC-A N 55 227 227
64 64 BM17001879 MD MOZAHADUL BARI OBC-A N 48 223 223
65 65 BM17000501 MUSLIMATUN NESSA OBC-A N 58 217 217