BHANGAR MAHAVIDYALAYA
1ST ADMISSION LIST
 B.A(DAY) HONOURS EDUCATION SC ALL
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 BM19000065 RAMA MANDAL SC N 83 320 320
2 BM19002281 CHANDAN MONDAL SC N 74 314 314
3 BM19002371 saurav roy SC N 80 313 313
4 BM19003368 PARTHA DAS SC N 72 308 308
5 BM19001008 SUSMITA MONDAL SC N 80 306 306
6 BM19000947 ANUSREE PATRA SC N 78 299 299
7 BM19000995 DEBABRATA SARDAR SC N 72 292 292
8 BM19003230 SANTANU MONDAL SC N 67 285 285
9 BM19002847 SUPRIYA GHARAMI SC N 74 281 281
10 BM19003077 RINA MONDAL SC N 80 279 279
11 BM19002748 tanu mondal SC N 72 274 274
12 BM19002134 ARPAN SARDAR SC N 68 274 274