BHANGAR MAHAVIDYALAYA
1ST ADMISSION LIST
 B.A(DAY) HONOURS ARABIC OBC-B ALL
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 BM19000906 ABDUL HAKIM KHAN OBC-B N 60 273 273
2 BM19000127 sahanur islam tarafdar OBC-B N 52 246 246
3 BM19003122 MOJAFFAR HOSSAIN GAZI OBC-B N 62 237 237
4 BM19003007 ATAUR DHALI OBC-B N 50 220 220
5 BM19002314 KAJI ALI MONSUR OBC-B N 50 217 217