BHANGAR MAHAVIDYALAYA
1ST ADMISSION LIST
 B.A(DAY) HONOURS SANSKRIT SC ALL
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 BM19000757 TRISHA SARADAR SC N 62 277 277
2 BM19002654 ANTARA BAIN SC N 73 273 273
3 BM19001480 SUDIP MANDAL SC N 70 268 268
4 BM19000521 RIYA MANDAL SC N 63 252 252
5 BM19000639 piu mondal SC N 66 249 249
6 BM19001892 SUDIP PRAMANIK SC N 67 247 247